Pareigūnai įspėja: atsargiai elkitės su fejerverkais

Data

2018 12 28

Įvertinimas
0
DSC_0014.JPG

Artėjant Naujųjų metų šventei, visiems įprastas dangų nušviečiantis reginys – fejerverkai. Tačiau jais besinaudojant, kiekvienas turėtų būti itin atsargus, saugoti save ir aplinkinius. Didžiausią policijos pareigūnų nerimą kelia nepilnamečių asmenų pirotechnikos priemonių naudojimas, galintis prišaukti nelaimę. Todėl tėvai turėtų atkreipti dėmesį į fejerverkų naudojimo taisykles ir įspėti savo vaikus apie galimas neapdairaus elgesio pasekmes.

Telšių apskr. VPK pareigūnai įspėja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 17 straipsniu, F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys, F2 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys, o F3 kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

Vadovaujantis LR ANK 483 str., civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 14 iki 30 eurų; pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia baudą nuo 30 iki 60 eurų. Taip pat už numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimas, o už viešojoje vietoje vykstančiame renginyje padarytą pažeidimą gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vienų iki dvejų metų.

Fejerverkai pagal pavojingumą skirstomi:

1) F1 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose;

2) F2 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke;

3) F3 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių;

4) F4 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių.

Naudokite fejerverkus tik pagal paskirtį, elkitės saugiai ir atsakingai!