Pranešėjų apsauga

Informaciją apie pažeidimus Lietuvos policijoje (pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą) galima teikti el. pašto adresu: pranesejuapsauga.telsiai@policija.lt

Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris
Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriaus vyriausiasis tyrėjas
Aušra Butkienė
(8 700) 61 216
Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriaus viršininkas
Mindaugas Tamušauskas
(8 700) 61 215

Pranešimo apie pažeidimą forma (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1133 priedas)

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Informacijos apie pažeidimus policijos įstaigose teikimo ir tvarkymo aprašas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-17