Tarpinstitucinis bendradarbiavimas užtikrinant vaiko teisių apsaugą, duoda teigiamų rezultatų

Data

2018 12 03

Įvertinimas
0
1.jpg

Šių metų liepos 1 dieną įvykus Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai, vienas iš svarbiausių prioritetinių uždavinių tapo efektyvus ir savalaikis vaiko teisių apsaugos užtikrinimas, užkertant kelią bet kokioms galimoms neigiamoms pasekmėms. Siekiant šio tikslo, nuolat vyksta glaudus visų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimas, apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir rajonų policijos komisariatų (Mažeikių, Kelmės ir Akmenės) vadovai susitiko su Telšių bei Šiaulių apskričių Vaiko teisių apsaugos skyrių, Telšių krizių centro, Tauragės bei Šiaulių specializuotų pagalbos centrų vadovais, apžvelgti praėjusio laikotarpio rezultatų ir bendrų pastangų dėka nuveiktų darbų.

Įvykus Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai, pastebimas teigiamas pokytis savalaikiai reaguojant į vaiko teisių pažeidimus ir operatyviai, įvykio vietose, priimamus sprendimus. Kaip buvo aptarta susitikimo metu, to pasiekti leido visų suinteresuotų institucijų darbuotojų svarus ir reikšmingas indėlis bei glaudus bendradarbiavimas. Apžvelgus statistinius duomenis ir įvertinus teigiamus jų rezultatus, nuspręsta ir toliau konstruktyviai bendradarbiauti, operatyviai sprendžiant darbo eigoje pastebimas problemas.